:לפרטים
Israeldogs
0525127263:טל
israeldogs@gmail.com:דוא"ל
:צור קשר