תאי
לילה
גרים
לידיה
בתמונות למעלה תאי בת 5 וחצי חודשים
:גלריה
ניתן ללחוץ על התמונות על מנת להגדילן
ג'אגר
קלי