הגורים בשבוע השני
ההאכלה ראשונה של הגורים
הם בני 3 שבועות
בני 4 שבועות
נקבה לילה בת 6 וחצי שבועות
הזכר של ההמלטה שנשאר חלק מבית הגידול שלנו בן 8 שבועות
לילה נקבה , כאן בת 7 וחצי שבועות
:גלריה
ניתן ללחוץ על התמונות על מנת להגדילן