:תמונות
ג'אגר
:תאריך לידה
:ארץ לידה
:הכשרה לקראת
:יחוסים
:תארי עבודה הורים
סרטוני  
וידאו   
09.11.05
ישראל
כלבת ליווי/חנ"מ
                      x-malinois
KNPV אמא "לארה" - אבא יש